Printing Brazenness - Youre So Vain

Är du taggad?

Posted Sept. 15, 2011, 1:29 p.m. By desicativ

Är du taggad? Är inte det en konstig fråga. Och vad kommer uttrycket ifrån. En tag är ju en märkning. En sån där adresslapp man har på sin resväska men jag vet inte om uttrycket taggad kommer därifrån. Att vara taggad inför något innebär ju att man är beredd och laddad inför något som ska hända. Man kan vara taggad inför ett maratonlopp eller inför en semesterresa till exempel. Men att vara beredd på något, på ett positivt sätt, kan jag inte sammankoppla med att ha en märkning, en tag. Kan det ha kommit ifrån att deltagare i ett lopp hade en speciell märkning och att man frågade, är du taggad i betydelsen "har du fått ditt märke"?